Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: háborús felelősség

Szerző:

Cím:Külügyminiszterünk és kormányunk békés törekvései és törekvések a szerb konfliktus lokalizálására (Jegyzetek a háborús felelősség kérdéséhez)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:135–138. oldal

Megjegyzés:Diplomáciatörténeti adalékok Magyarországnak a világháború előidézésében való vétlenségének alátámasztására.

Szerző:Szterényi József báró

Cím:Az európai vámegyesület

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:141–144. oldal

Megjegyzés:Az Európai Vámegyesület magyar csoportjának megalakulásakor tartott elnöki expozé a békeszerződések okozta gazdasági válság leküzdésének módjairól.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A háborús felelősség kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:145–156. oldal

Megjegyzés:Széleskörű diplomáciai iratanyag felhasználásával készült történeti esszé; kísérlet annak bizonyítására, hogy Magyarországot és egykori vezető politikusait nem terheli háborús felelősség, ezért az emiatt Magyarországra rótt szigorú békefeltételek megalapozatlanok és megváltoztatandóak.

Szerző:Arató István ifj.

Cím:Háborús felelősségünk – egy francia megvilágításban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, III. szám

Oldalszám:253–258. oldal

Megjegyzés:Polemikus cikk Henri Chélard: La responsabilité de la Hongrie dans la guerre mondiale 1914–1918 (Párizs, 1930) c. könyvének azon állítása cáfolatára, hogy Tisza a bosznia–hercegovinai közigazgatás kíméletlen vezetése révén szinte kiprovokálta Ferenc Ferdinánd meggyilkolását.

Szerző:

Cím:Németország és a világháborúért való felelősség

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:178–186. oldal