Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: Hantos Elemér (közgazda)

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A közép-európai államok gazdasági egymásrautaltsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:56–64. oldal

Megjegyzés:A védővámos autarchia tízéves sikertelenségével szemben a közeledést és kooperációt propagáló, a közép-európai államok mint „a termelés és fogyasztás egyensúlyát biztosító gazdasági terület” egyesítését szorgalmazó publicisztika.

Szerző:Elekes Dezső

Cím:A Duna-medence gazdasági újjárendezése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:270–274. oldal

Megjegyzés:A Duna-medence államai számára nélkülözhetetlen gazdasági összefogás lehetséges módjai a kétoldalú szerződésektől a vámunióig. A Hantos Elemér javasolta Duna-völgyi kooperáció gondolatának megfeneklése, az olasz és német támogatással megvalósítandó szélesebb közép-európai együttműködés.