Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: válság”

Szerző:Makay Miklós

Cím:A világgazdasági válság mélypontján

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:91–94. oldal

Szerző:Makay Miklós

Cím:Világgazdasági szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, III. szám

Oldalszám:328–329. oldal

Szerző:Makay Miklós

Cím:Változatlan helyzet, tovább csökkenő indexek a világgazdasági válság frontján

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, II. szám

Oldalszám:191–194. oldal

Szerző:Zelovich László

Cím:A Duna-medence problémája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–12. oldal

Megjegyzés:A dunai államok gazdasági és pénzügyi válságának bel- és külpolitikai okai, a kibontakozás lehetséges útjai, fő szószólói és a témában rendezett fontosabb konferenciák.

Szerző:Szekula Ágnes

Cím:A Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:184–193. oldal

Szerző:Drucker György

Cím:A Nemzetek Szövetsége reformja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, III. szám

Oldalszám:257–267. oldal

Megjegyzés:A rendiség magyarországi hagyományai és a modern hivatásrendi gondolat XI. Pius Quadragesimo anno... kezdetű enciklikájában, az olasz korporatív állam gyakorlatában és Gömbös kormányprogramjában.

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A leszerelés válsága és a Nemzetek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:48–57. oldal

Megjegyzés:„A Népszövetség betegségének kórképe” és fő oka: a szervezeten belüli francia hatalmi túlsúly.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A békeszerződések alkonya és a Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:233–241. oldal

Megjegyzés:A Rajna-vidék remilitarizálása, a locarnói szerződés aláíróinak és a Nemzetek Szövetségének reakciója s az ennek nyomán Németországgal kibontakozó vita.

Szerző:

Cím:Európa újjárendezése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:403–417. oldal

Szerző:

Cím:Európa újjárendezésének terve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Európa újjárendezése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:178–186. oldal

Szerző:

Cím:Az európai biztonsági rendszer

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:397–402. oldal

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:A világpolitika viharsarkai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:286–293. oldal

Megjegyzés:Ismertetés Walther Pahl: Wetterzonen der Weltpolitik (Bern–Lipcse–Bécs 1937) c. könyvéről.