Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: válság

Szerző:Zelovich László

Cím:Az aranykérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:340–344. oldal

Megjegyzés:A világ össz-aranytartalékának a gazdasági válság egyik fő okát adó aránytalan megoszlása, a háborús jóvátételek és adósságok törlesztésének nehézségei.

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról 1931 március közepétől 1931 június közepéig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:428–437. oldal

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Gazdasági bűnök – gazdasági válság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:4–10. oldal

Megjegyzés:Elemzés a világgazdasági válság és a korábbi, ciklikusan ismétlődő válságok hasonló és különböző jegyeiről, a válságok okairól, kifejlődéséről, lefolyásáról és a különböző orvosságokról.

Szerző:Eckhardt Tibor

Cím:A londoni világgazdasági konferencia mérlege

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–330. oldal

Megjegyzés:A világkereskedelem rendszerének új anomáliái, az európai gazdasági Monroe-doktrína („az európai piac az európaiaké”) szükségessége, a „megzavart gazdasági együttműködés helyreállítását” célzó, de csak tüneti kezelésre hajló londoni világgazdasági konferencia kudarca.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:A békeszerződések alkonya és a Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:233–241. oldal

Megjegyzés:A Rajna-vidék remilitarizálása, a locarnói szerződés aláíróinak és a Nemzetek Szövetségének reakciója s az ennek nyomán Németországgal kibontakozó vita.

Szerző:Mauks Endre

Cím:Új egyensúlyi politika felé

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:345–352. oldal

Megjegyzés:A békeszerződés alapfeltevéseinek (a központi hatalmak háborús felelőssége, a békerendszer fenntarthatósága az antant fegyveres ereje által, a népek önrendelkezési jogának érvényesítése, a Nemzetek Szövetsége hatalmai egyensúlyt fenntartó ereje, és így Ausztria–Magyarország mint hatalmi egyensúlyi tényező kiiktathatósága) összeomlása a „politikai, gazdasági, etnográfiai, erkölcsi, kulturális és szociális hatótényezők” súlya alatt; Németország világpolitikai hatalmának növekedése.

Szerző:

Cím:Európa újjárendezése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:287–300. oldal

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A Népszövetség válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:337–350. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége krízisének jellege és okai néhány gyakorlati példa bemutatásával; a válság kétféle gyógymódja és ezek esélyei.

Szerző:Radisics Elemér

Cím:Mi újság a Népszövetség körül?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:55-60. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége tekintélyének végső megrendülése a müncheni egyezmény után, a Nemzetek Szövetsége kudarcának okai, megreformálásának vitái az elmúlt években.