Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: alapkérdések”

Szerző:Fiedler Sándor báró

Cím:Nemzetközi jogi szemle, A nemzetközi jog jellege

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, III. szám

Oldalszám:311–314. oldal

Szerző:Gajzágó László

Cím:A nemzetközi jog mivoltáról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:110–121. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi jog leglényegesebb elemei s vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. A Magyar Tudományos Akadémián 1943. január 11-én tartott székfoglaló előadás a nemzetközi jog alapproblémáiról.