Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: James (amerikai elnök)

Szerző:Drucker György

Cím:A Pánamerikai Unió

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:37–43. oldal

Megjegyzés:A Monroe-doktrína hatása alatt 1826-ban összehívott Panama-kongresszussal induló mozgalom és az 1910-ben létrejött Unió szervezete, feladatköre, tevékenysége és viszonya a Nemzetek Szövetségéhez.

Szerző:Frederick Konrad Kruger

Cím:Az amerikai külpolitika alapjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, II. szám

Oldalszám:151–155. oldal

Megjegyzés:A göttingeni egyetem német származású ohiói vendégprofesszorának tanulmánya az Egyesült Államok külpolitikájának 18. század végi alapvetéséről, a Monroe-doktrína, az amerikai imperializmus polgárháború utáni kezdeteiről és Wilson „kulturális imperializmusáról”.