Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: zsidó–arab összetűzések Palesztinában”

Szerző:Weber Tibor

Cím:A palesztinai kérdés megoldásának nehézségei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:366–371. oldal

Megjegyzés:A palesztinai brit mandátum, arab–zsidó összetűzések, az 1936. évi zavargások és a Palesztinai Királyi Bizottság javaslata a területnek egy–egy független arab és zsidó államra való felosztására 2:1 arányban és a szent helyek (Jeruzsálem, Betlehem, Názáret), valamint Haifa, Akkó, Tiberiás és a jeruzsálemi korridor brit igazgatás alá rendelésére; a tervezettel szemben felhozható kritikák.

Szerző:

Cím:A palesztinai kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A palesztinai helyzet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Szekula Ágnes

Cím:A bizottságok munkái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:422–426. oldal

Megjegyzés:(A Mandátum Bizottság. A Népszövetség tagállamainak illetékeivel foglalkozó Bizottság.

Szerző:Szekula Ágnes

Cím:A bizottságok munkái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:422–426. oldal

Megjegyzés:(A Mandátum Bizottság. A Népszövetség tagállamainak illetékeivel foglalkozó Bizottság.