Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Címke: Balkán Bizottság előadásai

Szerző:Zsitvay Imre Balás Gábor

Cím:Balkán Bizottság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:362–366. oldal

Megjegyzés:(Eöttevényi Olivér Jugoszlávia népei az egyesülés el?tt és után c. el?adása. Folyóiratszemle. Villani Lajos báró Albánia tegnap és ma c. el?adása az 1939. áprilisi Külügyi Vitavacsorán.)

Szerző:

Cím:Balkán Bizottság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:104–114. oldal

Megjegyzés:(Előadások: Bolgár–magyar érdekközösség a Balkánon. Zsitvay Imre–Balás Gábor–Steuer Tibor: Balkáni folyóiratszemle.)

Szerző:

Cím:A Magyar Külügyi Társaság közgyűlése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:419–424. oldal

Szerző:Thim József

Cím:Magyarország és a balkáni konföderációk

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:46–53. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság Balkán Bizottságában 1941. december 4-én tartott felolvasás a közép-európai és balkáni konföderáció Czartorisky herceg Kossuth valamint szerb és horvát politikusok által megalkotott terveiről.

Szerző:

Cím:A Balkán Bizottság előadásai Pécsett

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:98–100. oldal

Szerző:Joó Tibor

Cím:A magyar birodalom balkáni jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:211–216. oldal

Megjegyzés:A Balkán Bizottságban 1942. február 26-án tartott előadás a magyar állam és nemzet egyetemes hivatásáról és a Délkelet-Európában betöltött hatalmi szerepéről.

Szerző:Bornemisza Géza

Cím:Magyarország ipara és a Balkán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:308–313. oldal

Megjegyzés:A volt iparügyi kereskedelemügyi és ipari miniszter Balkán Bizottságban 1942. április 23-án tartott előadása a Szerbia

Szerző:Ullein-Reviczky Antal

Cím:Magyar–török történelmi kapcsolatok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–8. oldal

Megjegyzés:A Balkán Bizottságban 1942. október 29-én tartott el?adás a magyar–török érintkezésr?l és a két nép „érzelmi kapcsolatáról” Levédiától a 19. század végéig.

Szerző:Gál István

Cím:Magyar–bolgár kulturális kapcsolatok (Stefan Pop Vasziljev bolgár közoktatási minisztériumi osztályvezető előadása a Balkán Bizottságban 1942 november 6-án)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:62–68. oldal

Szerző:

Cím:Balkán Bizottság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:482 oldal