Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században

(Nógrád megyei romakutatás)

 A 2016-2018-ban lezajlott kutatási program keretében a Nógrád megyei romák társadalmi helyzetét térképeztük fel empirikus kutatás segítségével. Ennek keretén belül 10 településen 200 családi kérdőív felvételére került sor, valamint 70 interjú készült, továbbá megfigyelések, óralátogatások, fókuszcsoportos beszélgetések zajlottak. A terepmunka 2017-ben befejeződött, elkészült 10 esettanulmány (minden településről), valamint egy összegző tanulmány a kérdőíves adatfelvétel adatainak elemzése alapján. A kötetbe szerkesztett anyagok megjelenése 2018 második felében várható. A kutatás résztvevői Antal István, Bogdán Mária, Fejős Anna, Keresztes-Takács Orsolya és Máté Dezső voltak. A kutatást Kállai Ernő vezette.