Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébõl III.

Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébõl III.

TARTALOM

 

KULTURÁLIS HATÁROK - ADAPTÁCIÓS FOLYAMATOK
A határ paradigmája a társadalomtudományokban


Ilyés Zoltán:A határfogalom változó tartalmai a geográfiától az empirikus
kultúrakutatásig


Hofer Tamás: Szempontok a határok történeti-etnográfiai értelmezéséhez

Kocsis Károly: A politikai és az etnikai földrajz határértelmezései

Bindorffer Györgyi: Határon innen - határon túl

Feischmidt Margit: A határ és a román stigma

Bakó Boglárka: A másság és különbség határán

Kovács András: A zsidók és az új Európa

Petteri Lahonen: A romániai bánsági (bánáti) tolerancia és többnyelvûség
a nyelvi ideológiák tükrében

Hajnal Virág - Papp Richárd: 'A mi kávénk'

Keményfi Róbert: '...A magyar nyelvhatárok, nyelvszigetek és szórványok védelme
ügyében...'

 

Etnikai változozások - etnopolitikai alternatívák


Tóth Ágnes - Vékás János: Határok és identitás

Szabó Orsolya: Reform vagy módosítás?

Eiler Ferenc: Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára, 1998-2004

Kállai Ernõ: Mûködési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál

Prónai Csaba: A kulturális antropológia jelentõsége a cigánykutatásban

Váradi Mónika Mária - Doris Wastl-Walter - Friedrich Veider: Menni vagy maradni - a végek dilemmája

Kováts András: A magyarországi bevándorláspolitika problémái

 

Adattár


Vizi Balázs: Bevezetõ az Európai Konvent kisebbségvédelmi javaslataihoz 

Kisebbségvédelmi javaslatok az Európai Konventben

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kronológiája (2003)
(Összeállította: Mlecsenkov László)

Magyarország és a határon túli magyarok kronológiája (2003)
(Összeállította: Vékás János)